روش‌های موثر تشخیص و درمان‌ برای کاهش عوارض افتادگی شانه در کودکان

اگر هم‌محوری در بدن برقرار باشد و بدن منظم باشد، شانه‌ها باید با هم برابر باشد و رو به جلو قرار بگیرد. نابرابری شانه زمانی رخ می‌دهد که یک شانه بالاتر از شانه دیگر باشد. تفاوت شانه‌ها ممکن است جزئی یا قابل توجه باشد. افتادگی شانه علل مختلفی دارد. خوشبختانه روش‌های مختلفی برای بازیابی و تعادل نظم بدن وجود دارد.

علل افتادگی شانه در کودکان

عوامل متعددی می‌تواند در ایجاد افتادگی شانه در سمت غالب بدن کودک موثر باشد. ناهماهنگی‌ها می‌تواند به دلیل عواملی مانند :

استفاده دائمی از یک